Baromfiudvar.hu | Dolgozók
Főoldal > ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Baromfiudvar 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A jelen adatkezelési tájékoztatót a Baromfiudvar 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) fogadta el, és helyezte hatályba 2018. május 25. napjával az Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelete (a továbbiakban: Rendelet), és különösen annak az átlátható tájékoztatásra vonatkozó intézkedések megtételét előíró 12. cikke rendelkezéseinek történő megfelelés érdekében. A jelen tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi, a Rendelet által az adatkezelőktől megkövetelt tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa az érintettek részére, illetve átfogó tájékoztatást nyújtson az Adatkezelő személyes adatok kezelésével kapcsolatos tevékenységéről. 

 

 

I./ Általános tájékoztatás


I.1./ Az Adatkezelő:

 

Baromfiudvar 2002 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 4002 Debrecen, Balmazújvárosi út 10.

Cégjegyzékszám: 09-09-008772

Adószám: 12830093-2-09

Képviselők: Lókodi Mihály és Kovács Attila János ügyvezetők együttes cégjegyzési jogosultsággal

Telefonszám: +36 52/512-000

E-mail cím: baromfiudvar@baromfiudvar.hu

 

I.2./ Az adatvédelmi tisztségviselő: 

 

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztségviselőt nem foglalkoztat, illetve nem alkalmaz.

 

 

 

II./ Az Adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenység

 

II.1./ A személyes adatok kezelésének tervezett célja, a különféle adatkezelések típusai és jogalapja:


Adatkezelés típusa Kezelt adat kategóriája Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adattárolás időtartama Hozzáférésre jogosult személy, szervezeti egység  A kezelt adatokkal rendelkezésre jogosult, illetve azok kezeléséért felelős személy
Ipari kamerás megfigyelés az érintettről készült mozgókép, fénykép az Adatkezelő székhelye, telephelyei, fióktelepei biztonsága, vagyonvédelme Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja: az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges a felvétel rögzítésétől számított 3 hónap - az Adatkezelő informatikai részlegéhez tartozó munkavállalók
- a munkáltatói jogok gyakorlására jogosult személy (jelen szabályzat elfogadásakor Lókodi Mihály ügyvezető) 
- az üzemeltetési feladatok ellátásáért felelős igazgató, vezető (a jelen szabályzat elfogadásakor Sipos Tamás)
- a raktárvezetői feladatok ellátásáért felelős vezető (a jelen szabályzat elfogadásakor Vizsnyai Zoltán) 
az Adatkezelő informatikai rendszerének üzemeltetéséért felelős vezető (a jelen szabályzat elfogadásakor Kovács Attila János ügyvezető)
Az Adatkezelő partnereivel folytatott telefonos kapcsolattartás az Adatkezelő partnereivel folytatott telefonbeszélgetés hanganyaga, illetve az azok során esetlegesen rögzített személyes adatok az Adatkezelő által partnereivel megkötött szerződések teljesítése, a felek közötti gazdasági kapcsolatok fenntartása, fejlesztése, az Adatkezelő ügyfélszolgálati tevékenysége színvonalának folyamatos emelése - Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges
- Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja: az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges
a felvétel rögzítésétől számított 90 nap az Adatkezelő rendelésfelvételi részlegének mindenkori vezetője (a jelen szabályzat elfogadásakor Takács Attila) és annak helyettese az Adatkezelő rendelésfelvételi részlegének mindenkori vezetője (a jelen szabályzat elfogadásakor Takács Attila)
Az Adatkezelő által megkötött szerződésekben szereplő személyes adatok az Adatkezelővel szerződő felek képviselőinek, illetve a szerződésben név szerint azonosított személyek személyes adatai (neve, születési neve, születési helye, születési ideje, anyja neve, lakcíme) az Adatkezelő által partnereivel megkötött szerződések teljesítése, a szerződő felek beazonosítása, a vételár kifizetésének biztosítása, a szerződés létrejöttének, érvényességének bizonyítása - Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges
- Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja: az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges
- Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja: az adatkezeléshez az érintett hozzájárulását adta
a szerződés érvényességének és hatályosságának időtartama, illetve az abból eredő jogok, követelések érvényesítésének elévülési idejének lejárta - az Adatkezelő pénzügyi, számviteli, könyvelési részlegén dolgozó munkavállalók
- az Adatkezelő kereskedelmi, illetve beszerzési részlegénél dolgozó, illetve az Adatkezelő kereskedelmi, illetve beszerzési tevékenységét asszisztensként támogató munkavállalók
az Adatkezelő kereskedelmi asszisztensekből álló részlegét vezető munkavállaló (a jelen szabályzat elfogadásakor Antalné Komádi Rita), és az Adatkezelő beszerzési tevékenységéért felelős vezető, cégvezető (a jelen szabályzat elfogadásakor Koncz Csaba)
Toborzási tevékenység az Adatkezelőhöz állásra jelentkező személyek által megadott személyes adatok (pl. név, születési név, születési hely és idő, lakcím, telefonszám, e-mail cím, családi állapot, végzettség, képzettségek, képességek, korábbi foglalkoztatásra vonatkozó adatok, arckép, stb.) az Adatkezelő munkaerőigényeinek megfelelő munkavállalók kiválasztása, illetve a velük történő kapcsolattartás - Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja: az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges
- Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja: az adatkezeléshez az érintett hozzájárulását adta
az állásra jelentkező személy hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig, de legfeljebb a személyes adatok megadásától számított 1 (azaz egy) év - az Adatkezelő informatikai részlegéhez tartozó munkavállalók
- az Adatkezelő humánpolitikai (HR) részlegéhez tartozó munkavállalók
- az Adatkezelő munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezetője (a jelen szabályzat elfogadásakor Lókodi Mihály ügyvezető)
- az Adatkezelő munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezetője (a jelen szabályzat elfogadásakor Lókodi Mihály ügyvezető)
Munkavállalók foglalkoztatásával összefüggésben kezelt adatok az Adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek által megadott személyes adatok (pl. név, születési név, születési hely és idő, lakcím, TAJ szám, SZAJ szám, személyi igazolvány szám, telefonszám, e-mail cím, családi állapot, családi körülmények, gyermekekre, eltartottakra vonatkozó adatok, végzettség, képzettségek, képességek, munkaalkalmasság, egészségi állapot, korábbi foglalkoztatásra vonatkozó adatok, arckép, munkavállaló jutalmazásával, esetleges szankcionálásával kapcsolatos adatok, foglalkoztatásának időtartama, stb.) az Adatkezelővel munkaviszonyban álló személyekkel a munkaviszony létrehozása, a munkaviszony alapján fennálló nyilvántartási, bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, a munkavállalókkal történő kapcsolattartás, az Adatkezelő munkaszervezetével kapcsolatos intézkedések megvalósítása, a munkaviszonyból eredő kötelezettségek teljesítése. - Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges
- Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja: az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges
- Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja: az adatkezeléshez az érintett hozzájárulását adta
az Adatkezelő és a munkavállaló közötti munkaviszony fennállásának időtartama, illetve annak megszűnését követően is az abból eredő iratőrzési, adatszolgáltatási kötelezettség időtartama - az Adatkezelő humánpolitikai (HR) részlegéhez tartozó munkavállalók
- az Adatkezelő munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezetője (a jelen szabályzat elfogadásakor Lókodi Mihály ügyvezető)
- az Adatkezelő munkáltatói jogok gyakorlására jogosult vezetője (a jelen szabályzat elfogadásakor Lókodi Mihály ügyvezető)
Munkavállalók képzésével, továbbképzésével kapcsolatban beszerzett adatok az érintett által megadott, személyiségfelmérő jellegű kérdésekre adott válaszok a Munkavállalók munkavégzési hatékonyságának javítása, ismereteinek bővítése, készségeik fejlesztése - Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja: az adatkezeléshez az érintett hozzájárulását adta
- Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja: az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges
az adott képzés időtartama - az adott képzést szervező, lebonyolító szakcég
- az Adatkezelő, vagy vele azonos cégcsoportba tartozó cég humánpolitikai képzések szervezéséért felelős munkavállalója (a jelen szabályzat elfogadásakor Dendörfer Katalin)
- az Adatkezelő, vagy vele azonos cégcsoportba tartozó cég humánpolitikai képzések szervezéséért felelős munkavállalója (a jelen szabályzat elfogadásakor Dendörfer Katalin)
Munkavállalók által használt eszközökkel (mobiltelefon, számítógép) összefüggésben tárolt személyes adatok a munkavállalók által használt számítógépeken, mobiltelefonokon, illetve általuk használt egyéb eszközökön tárolt személyes adatok (pl. személyes levelezés, üzenetek, kapcsolati adatok, feljegyzések, hang-, kép-, mozgókép felvételek), illetve az egyes eszközök alapján nyerhető adatok (pl. helymeghatározás).  az Adatkezelő munkavállalói munkavégzésének ellenőrzése, az általuk munkavégzésükkel összefüggésben rögzített adatok, a munkavégzés eredményének megőrzése, ellenőrzése, a munkavégzés feltételeinek biztosítása  - Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges
- Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja: az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges
- Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja: az adatkezeléshez az érintett hozzájárulását adta
az adott eszköz munkavállaló általi használatának időtartama a munkavállalók jogosultak az általuk munkavégzésre használt eszközökön (pl. mobiltelefon, számítógép, laptop) személyes adatokat rögzíteni és tárolni azzal, hogy az eszközök magáncélú használata nem veszélyeztetheti a munkavállaló munkaviszonyból eredő kötelezettségeinek teljesítését, valamint az Adatkezelő, mint munkáltató jogos gazdasági érdekeit. A munkavállalók hivatkozott eszközökön őrzött saját személyes adataik elkülönítése és megóvása érdekében szükséges intézkedéseket kötelesek megtenni. A hivatkozott személyes adatokhoz a munkavállaló, illetve az Adatkezelő informatikai, valamint üzemeltetési részlegéhez tartozó munkavállalók jogosultak hozzáférni. az Adatkezelő informatikai rendszerének üzemeltetéséért felelős vezető (a jelen szabályzat elfogadásakor Kovács Attila János ügyvezető), valamint az Adatkezelő üzemeltetési feladatok ellátásáért felelős igazgatója, vezetője (a jelen szabályzat elfogadásakor Sipos Tamás)
Munkavállalók által használt gépjárművek helymeghatározása Adatkezelő munkavállalói által használat gépjárművek mozgására, helymeghatározására vonatkozó adatok az Adatkezelő járműveinek nyomonkövetése, lopás elleni védelmük, a munkafolyamatok, munkavégzés ellenőrzése - Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja: az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges az Adatkezelő által a flottakezelő szakcéggel megkötött szerződés hatályának időtartama - az Adatkezelő kereskedelmi tevékenységéért felelős cégvezetők, illetve kereskedelmi igazgató (a jelen szabályzat elfogadásakor: Koncz Csaba, Dombos Péter, Hegedűs Ferenc, Koncz Csaba, Pásztor Sarolta, Uj László, Czírbusz István)
- az Adatkezelő logisztikai tevékenységének szervezéséért felelős vezető
- az Adatkezelő üzemeltetési, műszaki jellegű tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős vezetője (a jelen szabályzat elfogadásakor Sipos Tamás műszaki igazgató)
- az Adatkezelővel azonos cégcsoportba tartozó, az Adatkezelő közúti fuvarozással, illetve járműparkjának kezelésével kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős logisztikai szakcég (a jelen szabályzat elfogadásakor a Baromfi Trans 2008 Kft) jármű nyomonkövetéssel megbízott munkavállalói (külön megállapodás alapján)
- az Adatkezelő által megbízott flottakezelő szakcég
az Adatkezelő üzemeltetési, műszaki jellegű tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős vezetője (a jelen szabályzat elfogadásakor Sipos Tamás műszaki igazgató)
Munkavállalók helymeghatározása munkaidőn belül a munkavállalók helyzetének meghatározása az Adatkezelőnél alkalmazott beléptetőrendszer segítségével a munkavállalók munkaidejének, pihenő idejének nyilvántartása - Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja: az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges
- Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja: az adatkezelés az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges
az Adatkezelő és a munkavállaló közötti munkaviszony fennállásának időtartama - az Adatkezelő humánpolitikai (HR) részlegéhez tartozó munkavállalók
- az Adatkezelő munkáltatói jogok gyakorlására jogosult ügyvezetője (a jelen szabályzat elfogadásakor Lókodi Mihály ügyvezető)
- az Adatkezelő üzemeltetési, műszaki jellegű tevékenységével kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős vezetője (a jelen szabályzat elfogadásakor Sipos Tamás műszaki igazgató)
- az Adatkezelő munkáltatói jogok gyakorlására jogosult ügyvezetője (a jelen szabályzat elfogadásakor Lókodi Mihály ügyvezető)


II.2./ A Rendelet 13. cikk (1) bekezdése szerinti további tájékoztatás: 

 

Az adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem kívánja továbbítani az általa kezelt személyes adatokat.

 

Az Adatkezelő automatizált döntéshozatalt, illetve profilalkotást nem alkalmaz. 

 

III./ Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogaival kapcsolatos tájékoztatás

 

III.1./ Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos hozzájárulása, a hozzájárulás visszavonása

 

Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult. Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti e rendeletet, kötelező erővel nem bír.

 

Az Adatkezelő a vele történő szerződéskötés kapcsán a szerződés megkötését az érintett Adatkezelő által igényelt mértékű, terjedelmű adatszolgáltatásához, vagyis az Adatkezelő által meghatározott személyes adatok megadásához kötheti, melynek elmaradása esetén jogosult a szerződés megkötését megtagadni. 

 

Amennyiben a személyes adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, úgy tehát az érintett az adatszolgáltatást megtagadhatja, ebben az esetben azonban az Adatkezelő jogosult a szerződéskötést megtagadni. Az érintett hozzájárulásának visszavonásához való jog gyakorlása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. 

 

III.2./ Az érintettek hozzáférési joga

 

Az érintettek tájékoztatást kérhetnek arról, hogy az Adatkezelő milyen adatokat, milyen célra, mennyi ideig kezel, azokat kinek a részére adja át, valamint hogy honnan származnak az általa kezelt adatok. 

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

 

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. 

Az érintett által kért másolatokért az Adatkezelő az első kérés teljesítése kapcsán díjazást, költségtérítést nem igényel, amennyiben azonban az érintett olyan adatok kiadását kéri az Adatkezelőtől, melyeket az Adatkezelő már a rendelkezésére bocsátott, úgy az Adatkezelő a kérés teljesítését 5.000,- Ft + Áfa összegű költségtérítés fizetésétől teheti függővé (az iratanyag terjedelmétől függetlenül). 

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

III.3./ Helyesbítéshez, és az adatkezelés korlátozásához való jog 

 

Az érintettek kérhetik személyes adataik helyesbítését, vagy kezelésük korlátozását. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére a fentiek alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

III.4./ Az adathordozhatósághoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná, feltéve, hogy az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy azon alapul, hogy az szerződés teljesítése érdekében szükséges. 

 

III.5./ A törléshez (elfeledéshez) való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

 

III.6./ A tiltakozáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen (amennyiben az az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése érdekében, vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges), ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

III.7./ Az érintettek jogainak gyakorlása, panasz, jogorvoslat

 

Az érintett hozzáférési jogainak gyakorlásával (továbbá az adatainak kiadásával, módosításával, törlésével stb.) kapcsolatos kérelmeit az Adatkezelő ügyvezetőihez, az Adatkezelő székhelyére címzett postai levélben kérheti, mely alapján az Adatkezelő ügyvezetői, vagy általuk megbízott munkavállalója a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet arról, hogy az Adatkezelő milyen intézkedéseket tett a kérelem alapján.

 

Amennyiben az érintettet az Adatkezelő adatkezelésével összefüggésben jogsérelem éri, úgy joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz: 

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, 

Web: www.naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Telefonszám: 1/391-1440

 

Az érintett továbbá az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait polgári peres úton.


IV./ Az Adatkezelő intézkedései az adatvédelem, adatbiztonság körében

 

IV.1./ Az adatbiztonságról általánosságban

 

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan személyt, akinek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

IV.2./ Adatbiztonság az IT infrastruktúrában

 

Az Adatkezelő az alábbi konkrét intézkedéseket teszi az adatbiztonság érdekében az IT infrastruktúra szintjén:

 

- Munkaállomások: Az egyes felhasználók kizárólag saját jelszó megadása után férhetnek hozzá a saját munkaállomásukhoz. 

 

Minden felhasználó egyedi azonosítóval rendelkezik és az előre definiált jogosultsági szintjén lévő adatokhoz fér hozzá. A felhasználók felelősek saját munkaállomásuk biztonságának megőrzése érdekében a szükséges és lehetséges intézkedések meghozataláért. Ennek megfelelően a felhasználók (munkavállalók) kötelesek egyedi azonosítójukat titokban tartani. A felhasználók más felhasználó (munkavállaló) azonosítóját nem használhatják, más adataiba nem léphetnek be, illetve nem hajthatnak végre olyan műveleteket, melyhez nem rendelkeznek jogosultsággal. A felhasználói azonosítókkal, munkaállomásokkal, illetve IT eszközökkel történő visszaélés, jogosulatlan rendelkezés súlyos munkavállalói kötelezettségszegésnek minősül.  

 

- Hordozható eszközök: A laptopokon felhasználói szintű jogosultságvezérlésen kívül merevlemez szintű titkosítás is működik. A tableteken ujjlenyomat azonosítás mellett, belső mappákon alkalmazott kriptográfia is erősíti a biztonságot. 

 

- Szerverek: Az Adatkezelő a rendelkezésére álló személyes adatokat a székhelyén üzemeltetett szervereken tárolja, amelyhez kizárólag a legmagasabb jogosultsági szintű, informatikai szakterülethez tartozó szakemberei férhetnek hozzá, szigorú titoktartási kötelezettségvállalás mellett. A dokumentumkezelő rendszerben tárolt adatokhoz a hozzáférés csak jelszóval és megfelelő jogosultsággal lehetséges. Az Adatkezelő adatbázisához kizárólag megfelelő jogosultság és licenszek mellett lehet csatlakozni. 

 

Az Adatkezelő az adminisztrátorok felhasználóneveit és jelszavait ún. jelszószéfben tárolja. Az Adatkezelő informatikai rendszereit folyamatosan frissíti, rendszeresen ellenőrzi.

 

Az Adatkezelő minden rendszerére (az egyes alrendszerekre is) kiterjedően valós idejű, kártékony szoftverek elleni védelmet használ. 

 

Az Adatkezelő adatbázisáról naponta több alkalommal készül mentés (melyekhez szintén csak meghatározott, megfelelő jogosultsággal rendelkező személyi kör férhet hozzá), melyet legalább a lezárt gazdasági év végéig, a file szerverről készült backupokat pedig 1 hónapig megőrzi az Adatkezelő, földrajzilag egymástól elkülönült épületekben. 

 

Az Adatkezelő szerverei redundánsak, ebből eredően biztosítják a teljes backupot. 

 

IV.3./ Adatbiztonság a kommunikációban

 

Az Adatkezelő telephelyi informatikai hálózatai és a központi tűzfalak között az adatok titkosítva áramlanak. Az illetéktelen külső behatolás elleni védelmet az Adatkezelő határponti eszköz hardveres megoldásával biztosítja. Az Adatkezelő által használt hálózati protokollok garantálják az adatok sérthetetlenségét (adatintegritás), és a biztonságos kommunikációt. Az Adatkezelő a felhasználói és rendszerfolyamatok ellenőrizhetőségét, elszámoltathatóságát a rendszernaplózás segítségével oldja meg. Az Adatkezelő által alkalmazott védelem detektálja az illetéktelen módosítás, a beékelődés, valamint az ismétlődő adás előfordulását. Az adatvesztést és sérülést hibadetektáló és javító eljárásokkal akadályozza meg, és gondoskodik a le nem tagadhatóság biztosításáról. Vezeték nélküli hálózatára csak az arra jogosult szűk körű felhasználók csatlakozhatnak, előzetes regisztrációt követően. 

 

IV.4./ Fizikai adatbiztonság

 

Az Adatkezelő szervereit professzionális, riasztórendszerrel ellátott szerverteremben helyezte el, melyben a víz-, tűz,- és behatolásvédelem biztosított. A fizikai adatbiztonság érdekében biztosított a nyílászárók megfelelő védelme, záródása, a látogatókra pedig szigorú látogatási, beléptetési előírások vonatkoznak, melyet minden munkavállaló köteles betartani. Az adatátvitelre, valamint a mentésre, archiválásra használt adathordozók tárolása megbízhatóan zárt helyen történik.  

 

IV.5./ Adatbiztonság a munkaszervezet szintjén

 

Az Adatkezelő a nála szokásos módon székhelyén, telephelyein, fióktelepein kifüggeszti a jelen szabályzatot, azt munkavállalói számára folyamatosan hozzáférhetővé teszi, illetve annak tartalmáról az új belépőket munkaviszonyuk létesítését megelőzően, a munkaszerződés megkötése során, a Rendelet hatálybalépésekor már munkaviszonyban állókat pedig a részükre szervezett szóbeli tájékoztató alkalmával tájékoztatja, melynek során részletesen ismerteti a jelen szabályzat tartalmát. A tájékoztató megtartását, illetve a jelen szabályzat megismerését a munkavállalók külön nyilatkozat aláírásával elismerik, vagyis az Adatkezelő a szabályzat ismertetését, a munkavállalók tájékoztatásának megtörténtét is dokumentálja. 

 

Azon adatkezelések esetén, ahol az Adatkezelő adatkezelési jogosultsága az érintett hozzájárulásán alapul, a munkavállalók kötelesek a hozzájárulás megtörténtét igazoló adathordozót (szerződés, nyilatkozat, e-mail üzenet, stb.) elkülönítetten kezelni és megőrizni a hozzájárulás megtörténtének igazolása érdekében. 

Az Adatkezelő informatikus szakemberei megteremtik a technikai, illetve szervezeti feltételeit annak, hogy a hivatkozott, elektronikus formában beérkező hozzájáruló nyilatkozatok elkülönítetten kerüljenek kezelésre, ezek helyes kezelésének módjára vonatkozóan a munkavállalók számára kötelezően alkalmazandó útmutatást adnak. 

 

V./ Az adatvédelmi incidensek kezelése

 

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

 

Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről, melyben világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább az ügyben további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket, valamint az Adatkezelő által az incidens orvoslása érdekében tett vagy tervezett intézkedéseket. 

 

Hatályos: 2018. május 25. napjától

 

 

Baromfiudvar 2002 Kft.

Lókodi Mihály és Kovács Attila János 

          ügyvezetők